Tercümede Fiyat-Kalite Dengesi

İhtiyacınız olan her dilde en yetkin tercümanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Teklif formumuzu doldurarak hemen projeleriniz için teklif alabilirsiniz.


    Eğer tercüme projesi için yüksek kalite beklentisi varsa hem yeterli bütçe hem de yeterli zaman ayrılmalıdır.    

Zaman, maliyet ve kalite bir tercüme projesinde öne çıkan en önemli unsurlardır. Zaman ve maliyetin kalite üzerinde etkisi tartışılmaz. Acil tercüme projelerinde vakit kısıtlı olduğundan hem maliyet artabilir hem de çeviri kalitesi bu durumdan etkilenebilir. Proje bütçesinin düşük olması ve zamanın kısıtlı olması nitelikli tercüman ve editör istihdamını zorlaştıracağından kaliteden ödün verilmesi ihtimal dâhilindedir. Eğer tercüme projesi için yüksek kalite beklentisi varsa hem yeterli bütçe hem de yeterli zaman ayrılmalıdır. 

Ne var ki tercüme piyasasında müşteriler genellikle hem hızlı, hem yüksek kalite de hem de mümkün olan en düşük maliyette çevirileri yapılsın ister. Peki, bu mümkün müdür?

Bazı tercüme büroları sektörel deneyimi olmayan tercüman adaylarını çok düşük ücretlerle projelerinde istihdam ederek maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Ancak bunun kalite üzerindeki olumsuz etkisi oldukça açıktır. Bazıları ise makine çevirisindeki inanılmaz gelişimin artık yeterli olduğunu düşünüyorlar ve tek yaptıkları makine çevirisini basitçe bir düzenleyerek müşteriye sunmanın ötesine geçmiyor. 


Makine Çevirisi bir Tercüme Çözümü Olabilir mi? 

1940'ların sonlarında, bilgisayar çağının başlamasıyla birlikte tercüme alanında bilgisayar kullanma olasılıkları tartışılıyordu. Teoriler oluşturuldu ve öneriler sunuldu. 7 Ocak 1954'te IBM ve Georgetown Üniversitesi arasındaki işbirliği ile ilk makine çevirisi (MT) gerçekleşti. Birleşik Devletler ve dünya çapında MT'nin geliştirilmesi için büyük finansman sağlandı.

Makine çevirisi yine bir dilden başka bir dile bir makine tarafından yazılmış bir metin parçası anlamına gelir. Günümüzde 'makine' terimi genellikle bilgisayar bağlamında kullanılmaktadır. En popüler çevrimiçi makine çevirisi ücretsiz Google Translate’dir. Çevrimdışı makine çevirisi için kendine ait bir bellek gerekir ya da çevrimiçi makine çevirisi online çeviri belleğini indirerek kullanabilir. Ne var ki makine çevirisi farklı biçimlerde ele alınmış olsa bir hiçbir zaman arzu edilen sonucu vermemiştir. Diller arasındaki yapısal farklıkların büyüklüğü, terminolojiye kaynak olabilecek lügatlerin yetersizliği gibi bir çok etken formülasyonlara dayalı makine çevirilerinin sınırlı kalmasına neden oldu. Bilgisayarların donanım özelliklerinin gelişmesi ve internet hızının artması ile formülasyona dayanan çeviri motorlarının istatistik ile desteklenebileceği fikrini gündeme getirdi. Buna ilaveten, yapay zeka kullanılarak yapılan çeviriler insan tercümanların elinde geçirilip iyileştirilme çabalarında bulunuldu. Günümüzde ise bu yapı bir adım daha öteye taşınarak “neural translate” (sinirsel çeviri) farklı bir boyut kazanmıştır. Bu sistemde bir cümlenin tercümesi iki farklı sistemin etkisinde yapılıyor. İlkinde mevcut olan çok geniş bir lügat ile cümlenin karşılaştırılması yapılıyor ve cümlenin hedef dildeki anlamı tanımlanıyor. Diğerinde ise tercüme işleme gerçekleştiriyor. Böylelikle tercümede istatistiksel ve bağlamsal olan olası en doğru hedef metne yaklaştırılmaya çalışılıyor. 

Peki, ne kadar doğru hedef metinler yakalanıyor? Her zaman aynı tutarlılık yakalanıyor mu? İşte bu noktalar ciddi bir tartışma konusu. Makine çevirileri bazı kolaylıklar sağlıyor olsa bile gerçek bir tercümanın yerini tutması mümkün değildir. Özellikle bilgiye dayalı metinlerde makine çevirilerine çok dikkat edilmelidir. Yanlış yönlendirici olabilir. Yanlış çevrilmiş bir metin çok büyük yanlış anlaşılmalara neden olduğu için zaman ve maliyet tasarrufu edelim derken çok daha büyük zararlara uğratabilir. 


Profesyonel Destek Alın

Tercüme konusunda en iyi çözümlere ulaşabilmek için bu işi profesyonel yapan deneyimli tercümanlarla çalışan, sağlam referanslara sahip tercüme bürolarıyla çalışmayı tercih edin. Yardım Tercüme bu anlamda ihtiyacınız olan dillerde en doğru tercüme çözümlerini sunmak için hizmetinizdedir. 

   Geniş hizmet yelpazemizle elliyi aşkın dilde size kaliteden taviz vermeden yardımcı olmak için buradayız.
Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak veya projenize teklif istemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.