Yeminli ve Noter Onaylı Tercüme

Yeminli tercüman imzası ya da noter onayı gerektiren her türlü belgenin tercümesinde yardımcı oluyoruz.

Teklif formumuzu doldurarak hemen projeleriniz için teklif alabilirsiniz.


   Tüm tercüme ihtiyaçlarınıza en etkili ve uygun çözümleri sunuyoruz. Bizi müşterilerimize sorun.   

Yeminli ve Noter onaylı tercüme bizim işimiz

  Doğum belgeleri, evlilik belgeleri, pasaport tercümeleri, vize evrakları gibi yeminli tercüman imzası ya da noter onayı gerektiren her türlü belgenin tercümesinde yardımcı oluyoruz.

Her belge onay gerektirmez

  Genellikle sertifikalar, okul ve kolej diplomaları, transkriptler ve çeşitli yasal belgeler için onay gerekir. Bu onaylı belgeleri çoğunlukla resmi kurumlar ya da üniversiteler talep ederler.

Yeminli bir tercümede üç kısım bulunur:

  1. Kaynak dilde belgenin aslı ya da sureti
  2. Hedef dilde belgenin tercümesi
  3. Yeminli tercümanın imzası, tercüme bürosu kaşesi ya da Noter onayı

İçiniz rahat olsun

  Şirketimiz geçerli mevzuata uygun olarak hareket eder ve buna göre belge çevirisi ve onayı hizmetleri verir. İhtiyaç halinde onaylı belgelerinizi kargoyla gönderebiliriz.

 Apostilli Belgeler

   Apostil nedir? Nasıl alınır?
   Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması).

   Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır).

   Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler (sözleşme madde: 6).

   Apostilin hazırlanış şekli ve içeriği bütün ülkelerde aynıdır. Kaymakamlıklarda apostil işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmese de tercüme büroları ve noter işlemleri için çeşitli miktarlar talep edilebilir. Tercüme büroları çoğu zaman apostil çevirilerinden ek ücret almaktadırlar.

   Apostil Tasdiki Hangi Belgelere Yapılır?

  • Eğitim belgeleri okul, lise, üniversite diplomaları vs.
  • Medeni durumu gösteren belgeler
  • Doğum belgeleri
  • Evlilik cüzdanları
  • Evlenme ehliyeti
  • Vekaletnameler, muvafakatnameler

   Türkiye’de Hangi Makamlar Apostil Düzenler?
   Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları. Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

   Daha Fazla Bilgi için...
   Noter Onaylı Tercüme ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen BLOG sayfamızdaki "Noter Onaylı Tercüme" başlıklı yazımızı okuyun.
   Apostille ilgili daha fazla bilgi için lütfen BLOG sayfamızdaki "Apostil nedir?" başlıklı yazımızı okuyun.


   Geniş hizmet yelpazemizle elliyi aşkın dilde size kaliteden taviz vermeden yardımcı olmak için buradayız.
Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak veya projenize teklif istemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.